O nás

Dovolte nám krátce představit naši stavební společnost EU-DIS, a.s.

Naše společnost nabízí projektovou činnost v oblasti vodohospodářských, dopravních a a to od studií až po realizační projekty, včetně autorských dozorů stavby. Všechny profese jsou zajištěny vysoce odbornými autorizovanými inženýry v daném oboru s dlouholetými zkušenostmi.

Dále naše firma zajišťuje inženýrskou činnost od zajištění územního rozhodnutí až po kolaudaci stavby.
Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy i realizace stavby.
Činnost TDI v průběhu realizace stavby i v období po skončení stavby.
Provádíme komplexní dotační a grantové poradenství.

Dále provádíme stavební činnost, zejména výstavbou a rekonstrukcemi inženýrských sítí (kanalizace, potrubí, vodovody, plynovody, terénní úpravy), dále dodávkami v oblasti dopravních staveb (silnice, kruhové objezdy, cyklostezky apod.). Mezi naši další specializaci patří také vodohospodářské stavby (vodovody, čističky, protierozní opatření, retenční nádrže, kolektory). Disponujeme kvalifikovanými pracovníky, potřebným strojním vybavením a moderní technikou potřebnou pro realizaci náročných staveb v tomto oboru.